Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Kommunikation i samband med sanering efter radioaktivt nedfall : vägledning
Författare
Thelander Åsa
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Denna vägledning har som syfte att bidra till vägledning kring kommunikation i samband med sanering efter kärnteknisk olycka med nedfall. Fokus är inriktat på kommunikation med allmänheten. Vägledningen består av resonemang, principer att beakta, frågor att reflektera över och några konkreta råd.