Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Nödläge vid släckning av vindsbrand Nacka 2022
Författare
Olsson Pontus, Falkman Lennart
Utgivare
Södertörns brandförsvarsförbund
Utgivningsår
2022-05-25
En lägenhetsbrand spreds via takfoten till vindsplanet. Under insatsen inträffade en incident med ett höjdfordon som resulterade i ett nödläge med en brandman fast i korgen som fick hämtas ner med annat höjdfordon. Både branden och släcksinsatsen orsakade omfattande skador i byggnaden. Utredningen har bland annat identifierat erfarenheter angående hur byggnadens egenskaper har påverkat händelseförloppet, försörjning av kompetens för hantering av höjdfordon och rutiner för beställning av kranresurs. Det har även identifierats erfarenheter kring insatsens genomförande, bland annat om organisering av skadeplatsen, samordning av arbetsmomenten och säkerställande av att dessa sker inom ramen för en kommunicerad taktisk plan.