Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bränsleklassificering : klassbeskrivningar
Utgivare
Metria
Utgivningsår
2022
Metria AB har mellan 2014–2020 utvecklat metoder för att kartera vegetation utifrån brandbeteende i Sverige på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Dokumentet ger beskrivningar av de klasser som finns i produkten med exempel på sammansättning av vegetation och generellt brandbeteende. Karteringen är baserad på fjärranalysmetoder som kombinerar satellitdata och laserinmätta höjddata.