Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bränsleklassificering för vegetationsbränder : Slutsatser och rekommendationer
Utgivare
Metria
Utgivningsår
2015
Metria AB har inom Rymdstyrelsens projekt ”Bränsleklassificering för vegetationsbränder” undersökt möjligheten att använda fjärranalys för att ta fram underlag till en klassificering av bränsletyper i Sverige. Som en del av ett framtida beslutsstödsystem kan en bränsletypsklassificering användas för riskbedömning, stöd vid operativa insatser samt vid uppföljning och utvärdering efter brand.