Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Metodutveckling för kartering av brandbränsle i Sverige : Syntesrapport
Utgivare
Metria
Utgivningsår
0
Metria AB har under hösten 2016 utvecklat metoder för att kartera vegetation utifrån brandbeteende i Sverige på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Arbetet bygger på användning av befintliga data samt integrering av nya laserdata och satellitdata. Målsättningen har varit att demonstrera möjligheten att kartera vegetation i botten- och fältskikt i skogsmark samt kartera vegetation i öppna marker med Metrias marktäckeprodukt CadasterENV som grund.