Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Faktablad After Action Review, AAR
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
After Action Review, AAR är en systematisk och dialogbaserad reflektionsmetod som används före, under och efter genomförda insatser, övningar eller andra händelser. Metoden är ett verktyg för ständigt lärande och utveckling av individer, grupper, förmågor och verksamheter. Deltagarna ska tillsammans upptäcka låsningar och söka lösningar för att skapa gemensamma lärdomar.