Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att möta informationspåverkan : handbok för journalister
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten för psykologiskt försvar
Utgivningsår
2022
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Myndigheten för psykologiskt försvar har i samarbete med Medieinstitutet Fojo vid Linnéuniversitetet tagit fram den här handboken som ett stöd för journalister. Handboken bygger på ”Att möta informationspåverkan – handbok för kommunikatörer” från 2018, som togs fram av Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet på uppdrag av MSB. Handboken har nu anpassats av Fojo för att fungera som ett stöd för journalister. Den tredje och sista delen i handboken, ”Bemöt och hantera informationspåverkan”, har till exempel innehåll som bygger på material från Fojos projekt Demokratijouren och på organisationen First Drafts material om journalistiskt arbete mot desinformation. Syftet med det psykologiska försvaret är att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende. I uppdraget ingår att identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som är riktad mot Sverige eller svenska intressen. Från den 1 januari 2022 har Myndigheten för psykologiskt försvar i uppdrag att skydda Sverige mot otillbörlig påverkan och kan vid behov ge stöd till redaktioner som är utsatta för påverkan.