Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Att möta informationspåverkan : handbok för kommunikatörer
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
Handboken vill bidra till att kommunikatörer vid bevakningsansvariga myndigheter, länsstyrelser och andra aktörer i offentlig förvaltning självständigt ska kunna öka sin medvetenhet om, identifiera och möta informationspåverkan som riktas mot den egna verksamheten. I början av 2017, i samband med att MSB inledde ett arbete med att stödja skyddet av valet 2018, togs initiativ till ett samarbete med forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet för att sammanställa aktuell forskning rörande hur en organisation effektivt kan möta informationspåverkan. Sammanställningen resulterade i en forskningsrapport som sedan har legat till grund för en handbok i att möta informationspåverkan.