Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Organisationsanalys - Räddningstjänsten Karlstadsregionen : RIB-verksamhet
Författare
Luhnevåg Philip, Bäckström Hannes
Utgivare
Karlstads Universitet
Utgivningsår
2021
En organisationsanalys utförd av studenter vid psykologprogrammet, Karlstads universitet som en del av sin utbildning. Om RIB-anställda som arbetar på distans från brandstationen mot sin huvudarbetsgivare. Distansarbete blir till ökad utsträckning mer vanligt bland olika yrkesgrupper parallellt med att tekniska och digitala lösningar möjliggör detta och i kombination med att sådan arbetsform svarar på ett tilltagande behov av flexibilitet och tillgänglighet i yrkeslivet, inte minst under rådande pandemi. Räddningstjänsten i Karlstad önskar lyfta och kartlägga frågeställningen om distansarbete gentemot en ordinarie arbetsgivare är möjliggörande för att fler ska kunna arbeta som RIB-anställda, framförallt i syfte att underlätta bemanningen/beredskapen för brandstationer i mindre orter under dagtid.