Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i brandstation Hörby 2020
Författare
Nilsson Anders, Thornblad Anders, Andersson Carlin Anna, Persson Dan, Johansson Joel, Krook Swen
Utgivare
Räddningstjänsten Syd
Utgivningsår
2021-04-21
Tidigt på morgonen startade en brand på brandstationen. Branden tilltog snabbt och större delen av huvudbyggnaden blev totalskadad. Insatsen startades upp med enbart ett fåtal personer och beslut fattades då om att fokusera arbetet på att få ut fordon ur vagnhallen, som i det läget var mest påverkad av branden. Under insatsen lyftes ett flertal tryckkärl ut ur byggnaden, men de tryckkärl som fanns kvar medförde senare att beslut togs om utrymning av ett område runt brandstationen. Flertalet räddningsresurser var aktiva på brandplatsen under större delen av dagen och först på kvällen avslutades räddningstjänsten.