Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Koncept och metoder för stärkt krisberedskap genom samverkansövningar
Författare
Hallberg Niklas, Eriksson Pär, Olsén Mari, Nordström Johan, Herkevall Jonas, Mattsson Darin Kristoffer, Oskarsson Per-Anders, Johansson Björn
Utgivare
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Övningsverksamhet har en central del i att upprätthålla, utveckla och pröva samhällets förmåga att hantera olika typer av kriser, både i fredstida förhållanden och i krig. Sverige har en tradition av att öva mycket, men övningsverksamheten har sällan varit vetenskapligt underbyggt. Projektet KOMET genomfördes åren 2016 till 2021 och resulterade i insikter om samverkanövningars funktion i utvecklingen av krisberedskapsförmågan samt hur erfarenheter och lärdomar kan spridas, principer och verktyg för planering av övningar och en förmågemodell för utformning av övningar. Flera av resultaten kan direkt tillämpas i utvecklingen av det svenska krisberedskapssystemet.