Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Krisberedskap i vardagslivet och konsumtion för ohållbara framtider
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
I projektet undersöks den skärningspunkt mellan praktisk krisberedskap, subkulturell gemenskap och som den framväxande, svenska prepping-kulturen utgör. Tidigare forskning visar att steget från att förstå behovet av att stärka den egna beredskapen till att faktiskt förbereda sig är stort. Att förstå vilka incitament och drivkrafter som ligger bakom människors aktiva val att förbereda sig själva, sina nära och sitt hem för framtida krisscenarion kan därmed ge vidare förståelse för hur denna tröskel kan göras mer överkomlig för svenska hushåll i allmänhet.