Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sammanställning av oljeutsläpp och föroreningsolyckor till sjöss, åren 1970 till 2021
Författare
Letalick Marcus, Dobo Sonja
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
Rapporten innehåller en kort introduktion till området oljeskadeskydd och en sammanställning av oljeutsläpp och föroreningsolyckor som orsakat skador i svenska farvatten under åren 1970 till 2021.