Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Oljeutsläpp från fartyg i Sveriges närområde : vad visar statistiken?
Författare
Larsson Kjell
Utgivare
Havsmiljöinstitutet
Utgivningsår
2019
I denna rapport presenteras sammanställningar av den oljeutsläppsstatistik som samlats in i Sverige och inom Helcom-samarbetet under de senaste decennierna. Rapporten problematiserar även det faktum att ett okänt antal oljeutsläpp undgår upptäckt.