Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Civilperson ingrep vid villabrand Norrtälje 2020
Författare
Svärdsèn Magnus, Markusson Simon, Paulström Johan, Hansson Bjarne
Utgivare
Räddningstjänsten Norrtälje
Utgivningsår
2020-09-10
En granne uppmärksammar ett pipande ljud utomhus och misstänker att det är en brandvarnare, beger sig mot ljudet och observerar rök och lågande brand i bostaden. Larmar SOS 112, tar sig därefter in i bostaden och genomför släckinsats med en medtagen pulversläckare i väntan på räddningstjänst. Grannen hade några dagar innan händelsen genomfört utbildning i hantering av handbrandsläckare. Släckåtgärden och larm till SOS minskade risken för övertändning och totalskada som konsekvens. På väg till brandplatsen kolliderar en tankenhet med en älg, chauffören är oskadd och meddelar allt över radio och att det inte går att fortsätta.