Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand i klubblokal Fagersta 2017
Författare
Morén Claes-Göran
Utgivare
Utgivningsår
2018-01-25
Brand i festlokal, klubblokal och garage. Stor spridningsrisk förelåg till angränsande byggnad. Vid framkomst är branden fullt utvecklad och verkar sprida sig snabbt i byggnaden. Information inkommer om att det finns en gasflaska i garaget samt veteranbilar. Försök gjordes att få tag på någon för att få hjälp med nyckel samt att eventuellt försöka få ut veteranbilarna från garaget, men dessvärre lyckades inte det. Branden sprider sig mycket snabbt i byggnaden och det beslutas om endast utvändig släckning av säkerhetsskäl, samt att skydda angränsande byggnad.