Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Samhällsekonomiska analyser av naturhändelser – Kartläggning och analys
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2021
I takt med att klimatet förändras ökar förekomsten av naturhändelser och således behovet av ökad beredskap för att kunna hantera och minimera konsekvenserna av naturhändelser i samhället. Samhällsekonomiska analyser är ett sätt att analysera och värdera vilka insatser samhället bör genomföra för att minska omfattningen och konsekvenserna av naturhändelser. Straterno och Ramboll (fortsättningsvis Ramboll) har fått i uppdrag av Arbetsgruppen naturolyckor (AG NO) att kartlägga och analysera i vilken utsträckning ett antal myndigheter1 samt Sveriges Kommuner och Regioner (referensgruppen för detta projekt) genomför samhällsekonomiska analyser av naturhändelser och vilket behov de har av att genomföra sådana analyser. Kartläggningen innefattar naturhändelserna översvämning, ras och skred, erosion, brand, storm, torka och värmebölja samt oväder (hagel, snö och åska).