Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Trafikolycka i korsning Västerås 2019
Författare
Forsberg Christopher
Utgivare
Västerås stad
Utgivningsår
2020-05-18
Stadsledningskontorets olycksutredare har beslutat att utreda trafikolyckan mellan tre personbilar som inträffade i en flervägskorsning. En av de inblandade personerna fick svåra skador. Enligt allmänhet och tjänstemän på kommunen är korsningen olycksdrabbad sedan tidigare.