Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Klimatförändringar och hållbar vattenförsörjning : en rapport i IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat
Författare
Byman Karin
Utgivare
Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Utgivningsår
2021
IVA driver projektet Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat. Rent vatten och sanitet är en utmaning för en hållbar utveckling i Sverige och i världen. Brist på rent vatten påverkar ekosystem som skogar, sjöar och vattendrag negativt. Hållbara städer kan inte skapas utan tillgång till vatten av god kvalitet och effektiva system för avloppsrening. Brist på rent vatten får allvarliga konsekvenser för människors försörjning och välstånd, och kan leda till konflikter med säkerhetspolitiska konsekvenser. Projektet Hållbar vattenförsörjning behandlar olika problemställningar kring sötvatten. Denna rapport – Klimatförändringar och hållbar vattenförsörjning är den första av tre underlagsrapporter. Rapporten belyser kunskapsläget och de bedömningar som görs av hur klimatförändringar kan komma att påverka vattenflöden, vattentillgång, vattenkvalitet samt risker och möjligheter relaterade till sådana vattenförändringar för samhälle och ekosystem.