Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Förändringar, anpassning och omställning - Nya perspektiv och utmaningar för civil beredskap i ett föränderligt klimat
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Syftet med denna framtidsstudie är att översiktligt analysera hur klimatförändringarna, den klimatanpassning som sker i förhållande till dessa förändringar samt omställningen av samhället för att minska utsläppen av växthusgaser, kan påverka förmågeutvecklingen inom civil beredskap.