Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Civil beredskap : krisberedskap och civilt försvar
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Den här presentationen vänder sig till dig som behöver beskriva hur det nya systemet för civil beredskap (krisberedskap och civilt försvar) ser ut. Bilderna visar vilka aktörer som ingår och vilka samhällsnivåer som finns. Syftet med bilderna är ett enhetligt sätt att visualisera som underlättar förståelse och samverkan.