Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
A holistic approach for fire safety requirements and design of facade systems - HOLIFAS
Författare
van Hees Patrick, Strömgren Michael, Meacham Brian
Utgivare
Brandforsk
Utgivningsår
2020
De senaste trenderna med avseende på högre krav på energiförbrukning har ökat användningen av innovativa fasadsystem både för nybyggnation och byggnadsrenoveringsprojekt. Olika typer av fasadsystem används för att uppnå dessa krav. Många av dessa system är väldigt komplexa och ska inte bara uppfylla kraven för brandsäkerhet men även andra krav för fukt, regnskydd, mekanisk stabilitet, värmeisolering o.s.v. Dessutom spelar socio-tekniska aspekter en viktig roll i dagens övergripande brandsäkerhetsbedömning av dessa system. Holifas-projektet behandlade brandsäkerheten i fasadsystem genom en holistisk helhetssyn med hänsyn till alla dessa krav.