Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand- och rökspridning på stödboende Stockholm 2020
Författare
Petersen Robert
Utgivare
Stockholms brandförsvar
Utgivningsår
2020-12-18
Brand i lägenhet i ett stödboende för vuxna. Branden har börjat i en brödrost och spridit sig i lägenheten och med kraftig rökspridning genom öppna dörrar ut i korridorer och andra lokaler. Byggnaden hade även solceller men dessa hade ingen inverkan på branden. Åtgärdsförslag gällande att minska rökspridning samt info om solceller till räddningstjänsten.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Petersen Robert