Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Bränders samhällsekonomiska kostnader - Skattning av kostnader för egendomsskador och personskador för 2019 års bränder
Författare
Olofsson Sara, Hjalte Frida
Utgivare
Utgivningsår
2021
I rapporten skattas samhällets kostnader för egendomsskador och personskador för 2019 års bränder och jämförs med 2005 års bränder. Totalt uppgick kostnaderna för 2019 års bränder till 9,2 miljarder.