Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Försäljning av produkter som är sprängämnesprekursorer : Vägledning till EU-förordning 2019/1148 för dig som säljer kemiska produkter
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2023
Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som kan användas för att tillverka hemgjorda sprängämnen. Dessa ”sprängämnesprekursorer” har därför reglerats på EU-nivå. Det innebär att du som säljer produkterna kan behöva göra kontroller av din kund och ska rapportera misstänkta transaktioner.