Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Vilka juridiska regler gäller i kris och krig – och hur behöver de utvecklas?
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
En fungerande rättsordning utgör den demokratiska rättsstatens fundament. Den måste fungera även i situationer av hot, kris och krig. En bräcklig rättsordning underminerar myndigheters handlingsmöjligheter i kris- och krigssituationer och skadar allmänhetens tillit. Detta femåriga forskningsprojekt kommer kartlägga den rättsliga regleringen av den svenska kris- och försvarsberedskapen och föreslå inriktning på framtida reformer.