Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Systematiska lägesbilder kan visa hur en kris påverkar samhällskritiska funktioner : faktablad
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2022
Det MSB-finansierade projektet ELISA har under två år studerat hur aktörer på lokal nivå tillsammans kan kartlägga hur en kris påverkar olika delar av samhället.