Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av insats vid butiksbrand Linköping 2019
Författare
Stenberg Leif
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Götaland
Utgivningsår
2020-04-02
Vaktbolag larmar SOS om brand i en butik i flerbostadshus. Byggnaden bedömdes inledningsvis vara byggd av sten eller betong med betongtrapphus. När rökdykarna kontrollerar takkonstruktionen i lagerdelen är innertaket putsat med vassmattor och hönsnät. Bjälklaget, ovanför putsen, är en träkonstruktion som förmodligen byggts på i flera omgångar där brandgaserna kan spridas fritt i bjälklaget med stor risk för antändning och brandspridning. När innertaket rivs börjar rök sippra upp genom trägolvet i lägenheterna ovanför. För att minimera skadorna i lägenheterna togs beslut att släcka branden i bjälklagskonstruktionen underifrån vilket gjorde arbetet krävande och tidsödande.