Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Sammanställning av bränder i elfordon och eltransportmedel 2018-2023
Författare
Bergholm Ulf
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2024
En sammanställning av bränder där personbilar i Sverige varit inblandade som är eldrivna eller är en kombination av el och fossila drivmedel. Sammanställningen tar även upp övriga eltransportmedel som har varit inblandade i bränder.
Relaterade titlar
Fler titlar av Bergholm Ulf