Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brand på förskola Norrköping 2020
Författare
Stenberg Leif
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Götaland
Utgivningsår
2020-08-27
Räddningstjänsten larmas till brand i fristående förråd vid förskola. Vid ankomst var det höga lågor och det var risk för brandspridning till förskolan då det börjat brinna i altandörren och i trappan av trä på gaveln. Dämpning av branden och kylning av fasad och takfot inleds. Kontroll av brandspridning till vinden genomförs och rök ventileras ut från vinden och förskolan. Skadorna efter branden begränsas till förrådet samt skador på förskolans fasad, altandörr, fönster samt trappan utanför altandörren. Sanering av förskolan utfördes under natten så verksamheten kunde pågå i förskolan dagen efter.