Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Mobil sprinkler släckte brand på äldreboende Jönköping 2019
Författare
Sjöstedt Christer
Utgivare
Räddningstjänsten Jönköping
Utgivningsår
0
Det inträffar en brand i en lägenhet på äldreboende. Personen som bor i den aktuella lägenheten har en Q-fog (portabel sprinkler) installerad i sin lägenhet. Q-fogen startar och släcker/dämpar branden och personalen tar ut personen från rummet. När Räddningstjänsten kommer till platsen tar man upp vattnet som finns på golvet. Lägenhetsinnehavaren kan komma tillbaka till sin lägenhet efter ca 2 timmar.