Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandspridning från balkong till påbyggd extravåning Stockholm 2016
Författare
Nilsson Fredrik, Stonegård Johan
Utgivare
Storstockholms brandförsvar
Utgivningsår
2017-04-19
Larm inkom om brand på balkong på 5:e våningen i flerbostadshus. Våningsplanet där det brann var en påbyggnad i träkonstruktion ovanpå ett flerbostadshus med betongkonstruktion. Branden fick en spridning till hela våningsplanet samt vinden. Målet med utredningen är att utreda brandförloppet och hur det byggnadstekniska brandskyddet fungerat med några underliggande frågeställningar som stöd.