Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Elektriska fordon och räddning : en inhämtning av erfarenheter från fältet och rekommenderade arbetssätt
Författare
Lindkvist Mats
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2020
Under senare år har försäljningen av olika typer av elektriska fordon ökat vilket främst drivs på av en ökad miljömedvetenhet. När dessa fordon blir fler på våra vägar kommer utmaningarna för räddningstjänsten att öka när dessa fordon är inblandade i olika typer av händelser. Nya teknologier som litiumjonbatterier som ständigt utvecklas ökar också på utmaningarna. Dessa utmaningar gäller främst elsäkerhet då spänningen i dessa system ligger på 300-400 Volt samt brandrisken. Runt om i världen har med största sannolikhet ansamlats en hel del erfarenheter vad gäller händelser med elektriska fordon. Dessa erfarenheter har dessutom omsatts till råd, riktlinjer och vägledning för insatser vid händelser av räddningstjänst med dessa fordon inblandade. Syftet med detta arbete är att kartlägga olika typer av händelser samt råd, riktlinjer och vägledningar runt om i världen. Hypotesen är att det är främst bränder som uppstått med eller utan kollisioner men även om möjligt incidenter där elsäkerheten äventyrats. Fokus har varit på Norden. Europa, Nordamerika samt Kina.
Relaterade titlar
Fler titlar av Lindkvist Mats