Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Villabrand på landsbygden Linköping 2019
Författare
Stenberg Leif
Utgivare
Räddningstjänsten Östra Götaland
Utgivningsår
2019-09-24
Innan första räddningsenhet kommer fram hinner branden i carporten/förrådet utvecklas och spridas till huset vilket påverkar möjligheterna att kunna angripa och bekämpa branden på ett framgångsrikt sätt av räddningspersonalen. Under tiden påbörjar de boende själva ett släckförsök med handbrandsläckare och trädgårdsslang men avbryter efter några minuter då de inte vågar stå kvar på grund av den kraftiga branden.