Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Branddynamiska metoder som stöd för räddningstjänsten, forskning
Författare
Johansson Nils
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
De goda teoretiska kunskaperna om brand och brandförlopp på Sveriges räddningstjänster skapar möjligheter att använda brandteori inom räddningstjänstens arbete. Modeller baserade på brandteori kan bl.a. användas vid insatsplanering, brandutredningar och i det förebyggande arbetet på räddningstjänsten. Det är emellertid nödvändigt att tillämpa och utvärdera sådana modeller, som ofta är skapade för ett annat sammanhang än de potentiella användningsområdena för räddningstjänsten. Denna rapport sammanfattar ett projekt där syftet har varit att undersöka hur branddynamik används och kan användas för att stödja räddningstjänsten i dess förebyggande, operativa och utredande verksamhet. I allmänhet finns utrymme för att förbättra användningen av branddynamik i alla studerade områden inom räddningstjänsten. Huvudvägen framåt är en starkare koppling mellan teori och praktik. Detta sker huvudsakligen genom utbildning, till exempel med praktiska övningar i samband med teoretiska genomgångar. En mer fullständig sammanfattning återfinns i följande rapport: Johansson, N., ” Branddynamiska metoder som stöd för räddningstjänsten: Sammanfattande slutrapport, rapport 3223, Lunds Tekniska Högskola, 2019
Relaterade titlar
Fler titlar av Johansson Nils