Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Monitorerings- och övervakningssystem: en kategorisering och översikt av IDS-teknik inom ICS
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2019
I MSB:s vägledning till ökad säkerhet i industriella informationsoch styrsystem (ICS) ges rådet att kontinuerligt övervaka ett ICS för att upptäcka tecken på intrång. Detta faktablad ger ICS systemägare råd samt frågeställningar som kan användas vid anskaffning av intrångsdetekteringssystem (IDS) för ICS. Faktabladet är baserat på en djupare studie som finns att läsa på MSB:s hemsida.