Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Samtal i kris
Författare
Landqvist Mats
Utgivare
Utgivningsår
0
I den här rapporten beskrivs professionella rådgivares kunskap när det gäller att tala med personer som ringer in. Rådgivarnas sätt att prata med människor och deras olika strategier är resultatet av mångårig utbildning och erfarenhet. De kan därför vara en förebild för hur säker rådgivning och krishantering i samtal går till. Här framträder en kompetens för samtal som kan vara användbar även inom andra delar av krisberedskapen.