Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Radhusbrand Svedala 2016
Författare
Strid Magnus JG
Utgivare
Räddningstjänsten Trelleborg-Vellinge-Skurup
Utgivningsår
2016-11-13
Måndagskvällen den 2016-08-01 larmas räddningstjänsten i Svedala till en brand i ett radhuskomplex. När räddningstjänsten kommer fram är stratlägenheten redan övertänd. Slutsatsen av utredningen är att med stor sannolikhet har branden startat i sovrummet och pågått under längre tid. Brandstiftaren kan inte med säkerhet fastställas, men en trolig brandstiftare är cigarett som tappats/glömts i sängen. Då vinden inte har varit korrekt brandsektionerad, jämfört med dagens byggregler har brand- och brandgaser spridit sig till de resterande lägenheternas vindar i radhuskomplexet.