Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Garagebrand med acetylenflaskor Haninge 2016
Författare
Johansson Patrick
Utgivare
Södertörns brandförsvarsförbund
Utgivningsår
2016-03-20
2016-03-01 inträffar en brand i ett garage i Haninge. I garaget som är en kombinerad uppställningsplats och verkstad förvaras veteranbilar men också gasflaskor i form av gasol och acetylen. På plats påbörjas insats mot den brinnande byggnaden i syfte att förhindra brandspridning. När rökdykarna är framme vid garaget och börjar lägga på vatten exploderar en acetylenflaska. Flaskan far iväg genom plåttaket och landar i sjön bakom rökdykarna, ytterligare en acetylenflaska slungas ut i explosionen och landar på marken i närområdet bakom en av rökdykarna. Undersökningen ska belysa lärdomar och erfarenheter som framkommit i samband med insatsen.