Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utredning av insats vid byggnadsbrand på grundvattentäkt Sollentuna 2015
Författare
Nilsson Robert, Asp Patrik, Jansson Louise
Utgivare
Bergslagens räddningstjänst
Utgivningsår
2016-04-13
Brandkåren Attunda larmas till en brand i byggnad. Byggnaden där det brinner är uppförd av sexton byggbaracker som monterats samman i två plan och utgör en permanent lösning för omklädningsrum, förvaring, matsal och fikarum för personal som arbetar där. Byggnaden är belägen i ett grustag på ett grundvattenmagasin invid kommungränsen. Grundvattenmagasinet tjänar som reservtäkt åt Kommunalförbundet Norrvatten som ägs av flertalet kommuner belägna i norra delarna av Stockholms län. Vid den inledande faktainsamlingen förefaller det som att Brandkåren Attunda har tagit alltför liten hänsyn till byggnadens belägenhet på vattentäkten under insatsen. Brandkåren Attunda har i samband med insatsen släppt ut ungefär 15 kubikmeter släckvatten. Utredningen ska, enligt utredningsdirektivet, leda fram till konkreta åtgärdsförlag.