Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Utvärdering av insats vid explosion i ammoniakgasflaska Växjö
Författare
Sjöström Mattias, Persson Andreas
Utgivare
Räddningstjänsten Halmstad
Utgivningsår
2010-03-08
En explosion av en ammoniakgasflaska äger rum på AGA Gas anläggning i Växjö. Anläggningen utryms och räddningstjänst, polis och ambulans kallas till platsen. En lång och förhållandevis statisk insats påbörjas strax innan 18-tiden på kvällen och avslutades inte förrän framåt tidig morgon dagen efter. Orsak till olyckan är inte utredd i denna utredning men tar sin grund i den bedömning som AGA:s platschef och räddningsledaren gjorde.