Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rapportering av MSB:s uppdrag från regeringen avseende flyktingsituationen
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2016
Det stora antalet asylsökande och andra skyddsbehövande som kom till Sverige under hösten 2015 ställde svenska myndigheter, kommuner och andra aktörer inför en rad utmaningar. För MSB stod det i ett tidigt skede klart, mot bakgrund av händelsens komplexitet och geografiska spridning över hela landet, att det behövdes dialog och utbyte mellan aktörerna. Regeringens uppdrag till MSB den 1 oktober 2015 att samordna ansvariga aktörers hantering tydliggjorde det uppdrag vi har i vår instruktion och gav ytterligare kraft åt vårt arbete.