Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Personsäkerhet : teori och praktik
Författare
Andersson Ragnar, Nilsen Per
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015
Personskador utgör fortsatt ett stort samhällsproblem som medför såväl mänskligt lidande som stora kostnader. Arbetet med att försöka förebygga dessa skador är i stor utsträckning sektoriserat och specialiserat. Det bedrivs med stöd av olika lagstiftningar och historik och huvudmannaskap. På motsvarande sätt genereras kunskap via ett antal specialiserade forskningsfält. I denna skrift görs ett försök att teckna en mer samlad bild i en helhet. Personsäkerhet har valts som sammanfattande benämning.