Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Rapport av projekt : Hur blir man immun mot malaria?
Författare
Persson Kristina E M
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015
Malaria är en sjukdom som dödar en miljon människor varje år, och man måste ha det många gånger för att så småningom bli immun mot sjukdomen. Forskargruppen har undersökt hur kroppens försvarsceller i blodet reagerar när de träffar på malariaparasiter. Med hjälp av dessa studier kan man nu bättre förstå varför det tar så lång tid att bli immun mot malaria. Därmed finns det också bättre förutsättningar för att kunna tillverka ett fungerande vaccin mot malaria.