Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Tuberkulos hos hiv-positiva personer i Etiopien : Hur kan omhändertagandet av människor med tuberkulos och hiv förbättras inom primärvården i låginkomstländer?
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015
Detta projekt har studerat olika aspekter av hiv och tuberkulos hos patienter som får behandling vid hälsocentraler i Etiopien. Förekomsten av tuberkulos hos hiv-positiva har uppmätts. Två nya diagnostiska metoder för tuberkulos har utvärderats, liksom utfall av samtidig behandling mot tuberkulos och hiv. Vi har också konstruerat kliniskt baserade algoritmer för bedömning av risk för tuberkulos hos hiv-positiva, samt för värdering av skada på immunförsvaret hos personer med tuberkulos och hiv.