Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Är det möjligt att eliminera malaria från Zanzibar? : ett pilotprojekt för Afrika söder om Sahara
Utgivare
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Utgivningsår
2015
Malaria utgör ett ständigt hot mot liv och hälsa för ca 40% av jordens befolkning. På Zanzibar har man under det senaste decenniet varit mycket framgångsrik i kampen mot malaria. Med enkla metoder innefattande både förebyggande åtgärder samt förbättrat omhändertagande av malariasjuka patienter har Zanzibar lyckats reducera sjuk- och dödlighet i malaria till en så låg nivå att ambitionsnivån för malariakontroll officiellt har ändrats till att försöka utrota malaria från ögruppen. Detta vetenskapliga projekt, uppdelat i fyra delstudier, har utvärderat om det nya målet att försöka utrota malaria från Zanzibar är genomförbart och dess folkhälsobetydelse.