Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Projekt : beslutsstöd i realtid för samhällets kritiska flöden
Utgivare
Lindholmen Science Park
Utgivningsår
1994-08
Syftet med projektet är därför att skapa en metodik för ett bättre beslutsstöd – lägesbild/utredningsstöd – som tillämpas på samhällets kritiska flöden, där en stor mängd aktörer i olika hierarkier är inblandade. Samverkansproblematiken är både komplex och diffus men har en stor mängd tillämpningar, och därför skulle en lösning i linje med projektets intentioner skapa en stor samhällsnytta.Projektet bygger vidare på resultaten från 2014 och har under detta år gått in i en avslutande fas.Under 2014 diskuterades realtidsaspekter på beslutsstöd utifrån hur samverkande information kanstötta beslutsprocessen i realtid och på längre sikt som statistiskt underlag. Forskningen under 2015 har sedan inriktat sig på att hitta generella lösningar på samverkansproblematiken vilket är huvudtemat för denna rapport.