Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Brandutredning Brand i byggnad, bastu
Författare
Järnström Kent, Dahn Anders
Utgivare
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Utgivningsår
0
Rökutveckling från källaren, ägaren informerar att det kan vara pelletsbrännaren eller bastun. Rökdykare sätts in och lokaliserar branden och släcker, ventilering av källaren görs med motordriven fläkt. Om branden inte släckts fanns det stor risk att branden spridits till bjälklaget och vidare i villan via springor mellan mineritplattorna i taket.