Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Glödande aska orsakade villabrand Karlskoga 2013
Författare
Eidwall Larz
Utgivare
Bergslagens räddningstjänst
Utgivningsår
2014-01-31
Ägaren har förvarat uttömd aska från den öppna spisen i en askhink på altanen. Glöd från askan kan möjligen antänt dynlådan. Det uppfattades av många att det just denna dag blåste extra mycket vilket också kunnat bidra till att glöden blossat upp. Branden fick sedan ett snabbt fäste i balkonggolv och räcke samt i takfoten.
Relaterade titlar
Fler titlar i serie Olycksutredningsrapporter
Fler titlar av Eidwall Larz