Javascript är disabled Dokumentsida - Bibliotek - MSB RIB
Olycks och händelserapport över industribrand Bitus AB Rismåla
Författare
Gustafsson Dan, Lindahl Magnus
Utgivare
Räddningstjänsten Nybro
Utgivningsår
0
Eftersom hela byggnaden var övertänd vid ankomst så inriktade sig insatsen till att skydda närliggande byggnader. De byggnaderna var ett magasin som innehöll impregnerat virke och en byggnad som försörjde hela industriområdet med el. Dessa byggnader vattenbegöts under hela insatsen.